Kassaregister - Mycket fakta & information om Kassaregister
Kassaleverantörer av Certifierade Kassaregister

Certifierade Kassaregister

Skatteverket ställer krav på att kassaregistren och kontrollenheterna ska vara certifierade. Det finns tre olika typer av kassaregister som Skatteverket definierat och beroende på verksamhet kan det finns krav att använda en viss typ av dessa register.Leverantörer av certifierade kontrollenheter & kassaregister

Det finns ett fåtal certifierade kontrolleneheter och kassaregister av typen A, B eller C på marknaden från en handfull leverantörer. De flesta kassaleverantörerna har varianter på sina kassaregister så totalt finns omkring 30 olika kassaregister att välja av typerna A, B och C.

De leverantörer som har certifierade kassaregister och kontrollsystem är idag:

Certifierade kontrollenheter
  • Central Control Unit - Infrasec Sweden AB
  • PosPLUS - Axena Company Service
  • Boxen - Quorion Data Systems
  • SCU-100 - Datorama Kassasystem
  • Cash Control Unit - Giesecke & Devrient
  • CleanCash - Retail Innovation
  • eTax - BMC International

Mer om alla certifierade kassaregister och kassasystem eller godkända kontrollenheter finns hos Skatteverket.